Pałac

Wchodząć na poniżej zamieszczony link, mogą Państwo zobaczyć krótki film prezentujący Pałac:

https://www.youtube.com/watch?v=16ecOIQ5FlM